Autoriseret privat sygeplejerske

Nordsjælland og København.

Jeg tilbyder, som noget nyt, privat sygepleje som et alternativ og supplement til det offentlige.

Er du faret vild i sundhedsvæsnet og har brug for en dygtig fagperson, til at guide dig igennem, har du nu mulighed for at søge hjælp og rådgivning hos privat sygeplejerske, med indgående kendskab til både hospitalsvæsnet og de kommunale tilbud.

Sundhedsvæsnet i dag er presset og specialopgaver, som før foregik på sygehusene, bliver nu flyttet ud i kommunerne. Der er ofte mangel på kvalificeret sundhedspersonale og patienter og pårørende oplever ofte, at systemerne ikke taler sammen. Det kan være svært at finde ud af hvor man skal henvende sig, hvem der har ansvaret og få kontakt til instanserne. Hjemmeplejen er ligeledes presset og kontinuitet i personalet er oftest manglende.

Mine arbejdsområder

Hjælp i hjemmet

Terminal pleje, herunder støtte og aflastning af pårørende

Praktisk hjælp og omsorg

Psykisk hjælp og støtte

Hjælp til personlig hygiejne og pleje

Sårpleje

Hjælp og rådgivning til alle former for medicin administration, herunder smertelindring/behandling og medicin dosering

Hjælp ved akut sygdom og vurdering af tilstand

Hjælp til og rådgivning ved bla. forstoppelse, blodtryksmåling, blodsukkermåling, test af urin for evt. blærebetændelse, øjendrypning og inhalationsmedicin

Hjælp til kontakt af relevante fagpersoner såsom egen læge, sygehus, kommune/visitatorer m.fl.

Tryghedsbesø

Væske og ernæring

Hjælp udenfor hjemmet

Assistance/ledsagelse ved lægebesøg, sygehusbesøg eller anden form for behandling

Ledsagelse hjem efter indlæggelse på sygehus. (fx. gøre hjemmet klar til hjemkomst, sørge for at hjælpemidler er installeret eller andet praktisk i forbindelse med hjemkomst).

Besøg under indlæggelse til deltagelse i fx. stuegang

Ledsagelse ved aktiviteter udenfor hjemmet

Om mig

Jeg er indehaver af Kirsten Jacobsen Privat Sygepleje. Jeg er uddannet i 1999 med speciale i almen medicin. Jeg har arbejdet på akut modtageafdeling på Helsingør Sygehus, samt almen medicinsk afdeling i 7 år, og har de seneste 12 år været ansat i Danmarks første akutteam i Helsingør. En special enhed under Helsingør Kommunes hjemmepleje som varetager opstart af hurtig hjælp og kompleks sygepleje.

Jeg har en bred erfaring og viden om medicinske sygdomme: erfaring i klinisk at kunne vurdere en tilstand. Jeg har stor viden om både hjemmeplejen og sygehusets opbygning, og har evnen og den fornødne viden til at løse overgangen mellem disse. Jeg har indgående kendskab til, og erfaring i, samarbejdet med praktiserende læger, sygehusafdelinger, visitatorer ved kommunen, 1813, samt hjemmeplejen.

Jeg har 12 års erfaring i pleje af mennesker med uhelbredelige sygdomme som ønsker at være i eget hjem den sidste tid. Derudover er jeg uddannet nøgleperson i palliation (lindring), og jeg har gennem de sidste 12 år i høj grad samarbejdet med både palliativ afdeling samt borgerens egen praktiserende læge.

Jeg er autoriseret sygeplejerske og underlagt tavshedspligt.

Praktisk

Du kan ringe til mig på telefon 40 250 260 eller skrive til mig på kirsten@kj-psp.dk for aftale.

Du kan også se mere om mig og mine ydelser og priser på min hjemmeside; kj-psp.dk.

Betaling foregår ved bankoverførsel, MobilePay eller kontant.

Jeg ser frem til at arbejde for dig.

Mvh Kirsten Jacobsen