Susanne Matzen, socialrådgiver og psykoterapeut, MPF

Nordsjælland og Storkøbenhavn

Mit omdrejningspunkt er troen på livet som en eventyrlig rejse med fantastiske højdepunkter, smertefulde og mørke stunder - og alle de såkaldt almindelige hverdage – vi lærer og udvikler os gennem det hele. Jeg tror på ligeværd, samarbejde og inddragelsen af det hele menneske.

Jeg tilbyder den særlige sammensmeltning af socialrådgiverkompetencer i bred forstand med særlige kompetencer på beskæftigelsesområdet i forhold til afklaring af komplekse forløb med fysisk/psykiske udfordringer og socioøkonomiske problematikker - sammen med min psykoterapeutiske baggrund.

Befinder du dig i en vanskelig livssituation, hvor du ikke kan finde vejen ud? Hos mig finder du en sparringspartner hele vejen rundt. Jeg kan støtte dig på din vej frem til personlig afklaring, større overskud, overblik og ro – jeg kan rådgive dig i forhold til det gode samarbejde med jobcentret og andre relevante instanser og myndigheder: Hvordan beskriver du din situation bedst/mest realistisk? Hvor får du den rette hjælp? Hvilken støtte har du behov for/hvor finder du den? Jeg kan vejlede dig i forhold til kommunikationen med myndighederne – således at processen frem til afklaring bliver det gode samarbejde – modsat den udmattende kamp. Resultatet er et kortere sagsforløb.

Mine arbejdsområder

  • Individuelle psykoterapeutiske samtaler
  • Afklarende og rådgivende/støttende samtaler i forhold til beskæftigelsesområdet i bred forstand.
  • Mindre grupper med det overordnede tema ”Personlig afklaring” – ca. 5-6 deltagere.
  • 50-60+ sidste del af arbejdslivet, på vej til efterløn, pension – har taget hul på pensionisttilværelsen?

-Vendepunkter – nye muligheder

-Ressourcer, udfordringer, potentialer

-Ensomhed

-Døden (som vilkår og eksistentielt tema)

-Stigmatisering (roller - personlig livsalder og social livsalder)

-Alvorlig/kronisk sygdom/smerter

-Tab af funktionsevne

-Tab af samlever

-Familieproblematikker/-dilemmaer (At få talt ordentligt ud…)

-Depression

-Angst og Uro

-Stress

 

  • Udfærdigelse af beskrivelser

F.eks. rehabiliteringsplanens forberedende del – samlet beskrivelse af ressourcer, barrierer og udviklingspotentiale.

  • Samarbejde med jobcentre

Afklaringsforløb i komplekse sager indenfor sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb – frem til møde i rehabiliteringsteam. Indeholdende personlige samtaler med borgeren, indhentning af relevante oplysninger samt beskrivelse af borgerens ressourcer og udfordringer.

Om mig

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1987 og siden psykoterapeut, MPF, 4 års godkendt psykoterapeutisk uddannelse samt praksiserfaring - medlem af psykoterapeutforeningen.

Gennem mit arbejdsliv har jeg været ansat i det offentlige, i private virksomheder og jeg har drevet selvstændig virksomhed. Jeg har været ansat i - og samarbejdet med - adskillige jobcentre på Sjælland og har derfor et indgående kendskab til sagsbehandlingen.

Jeg har mange års erfaring indenfor det psykosociale arbejdsområde i bred forstand – siden 2003 med vedvarende kobling til beskæftigelsesområdet og de dertil knyttede områder – det der sker eller kan ske, når det enkelte menneske pludselig bliver fysisk eller psykisk syg, er kronisk syg, mister sit arbejde, oplever personlige kriser eller tab. Hvad sker der intrapersonelt? Relationelt – i familien og i netværket? Hvad sker der socialt/økonomisk i forhold til de samfundsmæssige pligter og rettigheder?

At møde det enkelte menneske, der hvor det er, med respekt, rummelighed, empati og lydhørhed, står i centrum for mit arbejde.

Som ung læste jeg dansk og fransk og havde et særligt fokus på den eksistentialistiske litteratur. Sidenhen har også interessen for den eksistentialistiske psykoterapi optaget mig. Jeg har altid været et søgende og nysgerrigt menneske – en søgen som har ført mig vidt omkring og spænder over såvel samfundsmæssige og sociale temaer som psykologisk- filosofiske og litterært prægede områder. Min vej fra sprogstudier og en stor interesse for skønlitteratur i de tidlige ungdomsår over socialrådgiveruddannelsen og sidenhen den psykoterapeutiske uddannelse afspejler naturligt min store interesse for vores levevilkår, set i en helhedsorienteret ramme.

Hvordan trives vi socialt, psykologisk - på individplan og relationelt - i familien, netværket og på samfundspolitisk niveau? Hvordan har vores krop det? Vores åndsliv?

- Hvad skal der samlet set til for at vi trives?

Praktisk

Du kan kontakte mig på tlf. 40210413. Eller skrive til mig på susannematzen@protonmail.com

Betaling kontant, Mobile Pay eller bankoverførsel.

Priser private:

Individuelle konsultationer af 1 times varighed 750,-kr.

Mulighed for 1 1/2 times konsultation 900,-kr

Plads til enkelte forløb med reduceret takst.

Konsultation: Sct. Georgs Vej 17A 1.sal 3060 Espergærde

Konsultationstider på fredage.

Hjemmeside: www.susannematzen.dk

 

Jeg ser frem til at arbejde for dig.

Bedste hilsener

Susanne Matzen